Wetenschapscarrousel: Hotelschool the Hague & Hogeschool Inholland (deel 2)

Onderzoek, beleid, ondernemers, hoe kunnen we dit beter bij elkaar brengen en elkaar helpen. Deel jou uitdagingen op weg naar een gastvrije stad en maak kennis met het co-design instrument voor maatschappelijke impact.

Wetenschapscarrousel: Hotelschool the Hague & Hogeschool Inholland (deel 2)